citotoetsgroep4oefenen

Alles over de Cito-toets oefenen in groep 4

Klussen

Picture

Cito toets oefenen groep 4

Cito-toets groep 4 oefenen

Elektro herstelling

Herstellen
Goed voor het milieu en portemonnee.


Stoomstrijkijzer / generator
Perfect Draft Philips
Senseo koffiezetapparaat
Microgolf / combioven

Geen herstelling = geen kosten

Cito toets groep 4 oefenen

De Cito-toetsen in het basisonderwijs

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). In januari is de eerste Cito-toets , de M4-toets. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als ouder over de Cito-toets van groep 4 te weten. Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Op die manier bent u geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat houdt onder andere in: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen in deze groep moeten begrijpen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens het jaar voorbij en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is zo zinvol aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in beeld te brengen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen voldoende groeien. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de overstap van de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt dan ook terug in de normale lessen. Je kunt dus stellen dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito M4 en E4 verschillen van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruimschoots aan bod. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website.

Tot slot

Zodra je kind in groep 4 zit worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze scores van belang zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken komen daarbij zeker van pas. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid getraind in alle onderdelen van het 4e jaar op de basisschool.

Commerciele info